ارسال طرح

 

با تشکر از شما فناور گرامی، مهلت ارسال طرح برای رویداد ملی سلامت دیجیتال به پایان رسیده است.