معرفی رویداد

 
 

محورهای دریافت طرح


رویداد در یک نگاه

شورای سیاست‌گذاری

دکتر حسین وطن‌پور

مدیرکل توسعه فناوری وزارت بهداشت و رئیس شورای سیاست‌گذاری


آقای دکتر سیدعباس متولیان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران


دکتر امید پورنیک

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران


دکتر حمیدرضا مقیمی

مدیر امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکتر مالک نادری

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


کمیته هماهنگی

دکتر امید پورنیک

دبیر علمی رویداد


دکتر رضا ربیعی

عضو کمیته هماهنگی


دکتر عبدالناصر آزادبخت

عضو کمیته هماهنگی


مهندس محمدجواد علیزاده

معاون اجرایی


تیم اجرایی


آمار طرح‌های دریافتی


حامیان

وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری
وزارت-صمت
سازمان غذا و دارو
IMED
انجمن-تجهیزات-پزشکی
دانشگاه-علوم-پزشکی-شهید-بهشتی
5.-لوگوی-مرکز-رشد
مرکز-رشد-دانشگاه-علوم-پزشکی-ایران
هلثینو
مدیراینفو
انجمن-انفورماتیک-پزشکی